Құдай туралы 106

Адамның ана сүйегін, әке қанын,
Тәңірі жанын береді. Adamnyń ana súıegin, áke qanyn,
Táńiri janyn beredi.
Ашу қысқан адам Аллаға ала көзбен қарайды. Ashý qysqan adam Allaǵa ala kózben qaraıdy.
Ашу - ақылдың дұшпаны,
Нәпсі - иманның дұпшаны. Ashý - aqyldyń dushpany,
Nápsi - ımannyń dupshany.
Құдайға құрмет - елдің салты,
Еліне құрмет - ердің даңқы. Qudaıǵa qurmet - eldiń salty,
Eline qurmet - erdiń dańqy.
Кірсіз - Ай, мінсіз - Құдай. Kirsiz - Aı, minsiz - Qudaı. Құдайға сенген құстай ұшады,
Адамға сенген мұрттай ұшады. Qudaıǵa sengen qustaı ushady,
Adamǵa sengen murttaı ushady.
Адалды Құдай табады,
Момынды қайыр табады. Adaldy Qudaı tabady,
Momyndy qaıyr tabady.
Құдай азды-көпті берсе де,
Нығметіне тәубе қыл. Qudaı azdy-kópti berse de,
Nyǵmetine táýbe qyl.
Көп қайда болса, Құдай сонда. Kóp qaıda bolsa, Qudaı sonda. Құдайдың құлы - Мұхаммедтің үмбеті. Qudaıdyń quly - Muhammedtiń úmbeti. Сыбырлағанды Құдай естімей ме? Sybyrlaǵandy Qudaı estimeı me? Кісіден сұрағанның екі көзі шығады,
Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады. Kisiden suraǵannyń eki kózi shyǵady,
Qudaıdan suraǵannyń eki búıiri shyǵady.
Жалғыздық Құдайға жарасар. Jalǵyzdyq Qudaıǵa jarasar. Дүниеде тек Құдай мұңсыз. Dúnıede tek Qudaı muńsyz. Сен Құдайға жеткенше,
Мен ауылға жетермін. Sen Qudaıǵa jetkenshe,
Men aýylǵa jetermin.
Тәңірінің құдіретін көрем десең тауға бар. Táńiriniń qudiretin kórem deseń taýǵa bar. Адам ойлайды, Құдай шешеді. Adam oılaıdy, Qudaı sheshedi. Құдайға сенемін деп жолыңнан қалма. Qudaıǵa senemin dep jolyńnan qalma. Көпке ұнаған Құдайға да ұнайды. Kópke unaǵan Qudaıǵa da unaıdy. Құдай құмырсқаға кәрін тіксе , қанат бітіреді. Qudaı qumyrsqaǵa kárin tikse , qanat bitiredi. Зорсынғанға Құдай бар ,
Сом темір балға бар. Zorsynǵanǵa Qudaı bar ,
Som temir balǵa bar.
Құдай берейін десе ,жұдырыққа тас сынады ,
Қимайын десе , бұршаққа тіс сынады. Qudaı bereıin dese ,judyryqqa tas synady ,
Qımaıyn dese , burshaqqa tis synady.
Аллаға жағайын десең , азаның болсын ,
Қазыға жағайын десең , қазаның болсын. Allaǵa jaǵaıyn deseń , azanyń bolsyn ,
Qazyǵa jaǵaıyn deseń , qazanyń bolsyn.
Құдайдың бергенін шайтан қызғанады. Qudaıdyń bergenin shaıtan qyzǵanady. Құдай бергенін алса да ,берерін алмасын. Qudaı bergenin alsa da ,bererin almasyn. Құдай малыңды алса да ,пейіліңді алмасын. Qudaı malyńdy alsa da ,peıilińdi almasyn. Құдай деген құнықпайды. Qudaı degen qunyqpaıdy. Хан да Құдайдың құлы. Han da Qudaıdyń quly. Құдайғада сенеді ,
Албастыға да ереді. Qudaıǵada senedi ,
Albastyǵa da eredi.
Жаратқанның назары
Не жақсыға , не жалғызға түседі . Jaratqannyń nazary
Ne jaqsyǵa , ne jalǵyzǵa túsedi .
Басы аман , малы түгілдің Құдаймен ісі жоқ. Basy aman , maly túgildiń Qudaımen isi joq. Жыртық үйдің де құдайы бар. Jyrtyq úıdiń de qudaıy bar. Жарлы деп сөкпе ,
Пайғамбарға тілің тиеді ,
Жалғыз деп сөкпе ,
Құдайға тілің тиеді. Jarly dep sókpe ,
Paıǵambarǵa tiliń tıedi ,
Jalǵyz dep sókpe ,
Qudaıǵa tiliń tıedi.
Таңғы нәсіп - Тәңірден. Tańǵy násip - Táńirden. Ауыз - дарбаза , сөз - самал ,
Құдай ұрғанда не амал? Aýyz - darbaza , sóz - samal ,
Qudaı urǵanda ne amal?
Құдаңа бола Құдайыңнан айырылма. Qudańa bola Qudaıyńnan aıyrylma. Емшекті ана береді ,
Несібені Алла береді. Emshekti ana beredi ,
Nesibeni Alla beredi.
Момынның есебін қу табады ,
Қудың есебін Құдай табады. Momynnyń esebin qý tabady ,
Qýdyń esebin Qudaı tabady.
Шайдан басқа асым жоқ ,
Құдайдан басқа досым жоқ. Shaıdan basqa asym joq ,
Qudaıdan basqa dosym joq.
Көпке тентек - Құдайға шет. Kópke tentek - Qudaıǵa shet. Алла кешірер , аруақ кешірмес. Alla keshirer , arýaq keshirmes. Құдай салды - мен көндім. Qudaı saldy - men kóndim. Күштіде Тәңір жоқ. Kúshtide Táńir joq. Құдайдан безгенді шайтан сүйеді. Qudaıdan bezgendi shaıtan súıedi. Құдайдың күнінің жаманы жоқ. Qudaıdyń kúniniń jamany joq. Бекерден бекер жатқаннан Тәңір безер. Bekerden beker jatqannan Táńir bezer. Көкте - Құдай , жерге - құмай. Kókte - Qudaı , jerge - qumaı. Алла бермегенді молда бермейді. Alla bermegendi molda bermeıdi. Жақсы да Құдайға керек. Jaqsy da Qudaıǵa kerek. Құдайдың өзі бермейді ,
Біреудікін біреуге ауыстырып береді. Qudaıdyń ózi bermeıdi ,
Bireýdikin bireýge aýystyryp beredi.
Құдай құлым десе ,
Пайғамбардың үмбетімен демеске шара бар ма? Qudaı qulym dese ,
Paıǵambardyń úmbetimen demeske shara bar ma?
Адамның дегені болмайды ,
Алланың дегені болады. Adamnyń degeni bolmaıdy ,
Allanyń degeni bolady.
Жаны күйген Тәңірісін қарғайды. Jany kúıgen Táńirisin qarǵaıdy. Құдай бергенге құлай береді. Qudaı bergenge qulaı beredi. Құдай адастырарында адамның ақылын алады. Qudaı adastyrarynda adamnyń aqylyn alady. Құдай - хақ , Құран - ақиқат. Qudaı - haq , Quran - aqıqat. Қатты жерде қақ тұрар ,
Ынсапты елде Хақ тұрар. Qatty jerde qaq turar ,
Ynsapty elde Haq turar.
Тобы бірдің Тәңірі бір . Toby birdiń Táńiri bir . Басы ауырып , балтыры сыздамағанның
Тәңіріменен ісі жоқ . Basy aýyryp , baltyry syzdamaǵannyń
Táńirimenen isi joq .
Адамның басы - Алланың добы . Adamnyń basy - Allanyń doby . Тамыры берген түйеден ,
Тәңір берген тоқты артық. Tamyry bergen túıeden ,
Táńir bergen toqty artyq.
Жетімге ауыз берген Құдай нәпаха да береді . Jetimge aýyz bergen Qudaı nápaha da beredi . Қашқан да Құдай дейді ,
Қуған да Құдай дейді . Qashqan da Qudaı deıdi ,
Qýǵan da Qudaı deıdi .
Құдай деген құр қалмайды. Qudaı degen qur qalmaıdy. Білімді ұстаз бермеген , білікті Құдай береді. Bilimdi ustaz bermegen , bilikti Qudaı beredi. Уәде - Құдай аты. Ýáde - Qudaı aty. Құдайдың алдында бай да , кедей де - бәрі құл . Qudaıdyń aldynda baı da , kedeı de - bári qul . Құдайсыз қурай сынбайды . Qudaısyz qýraı synbaıdy . Сақтанғанды Құдай сақтар . Saqtanǵandy Qudaı saqtar . Жалғыздың жары - Құдай . Jalǵyzdyń jary - Qudaı . Халықтан ұял , Құдайдан қорық . Halyqtan uıal , Qudaıdan qoryq . Құдайдан сұрасаң , кешірер ,
Кісіден сұрасаң , екі көзіңді өшірер . Qudaıdan surasań , keshirer ,
Kisiden surasań , eki kózińdi óshirer .
Құдайдың бір аты - халық . Qudaıdyń bir aty - halyq . Әлі кеткен Құдайға тапсырады . Áli ketken Qudaıǵa tapsyrady . Мал - байдікі , жан - Құдайдікі . Mal - baıdiki , jan - Qudaıdiki . Берейін десе , Құдайда қазына көп . Bereıin dese , Qudaıda qazyna kóp . Құдай бір айналдырса , шыр айналдырады . Qudaı bir aınaldyrsa , shyr aınaldyrady . Жүйрік атқа мінген Құдайын ұмытар. Júırik atqa mingen Qudaıyn umytar. Ұлыңды алып қыз берсе - қорлағаны Құдайдың ,
Қызыңды алып ұл берсе - сыйлағаны Құдайдың . Ulyńdy alyp qyz berse - qorlaǵany Qudaıdyń ,
Qyzyńdy alyp ul berse - syılaǵany Qudaıdyń .
Құдай да бергенге береді . Qudaı da bergenge beredi . Адам басына бір Алла . Adam basyna bir Alla . Құдайдың құрығы ұзын . Qudaıdyń quryǵy uzyn . Ауру берген Құдай әл де береді. Aýrý bergen Qudaı ál de beredi. Құдай - біреу , кезек - екеу. Qudaı - bireý , kezek - ekeý. Тас - таразы , Құдай - қазы . Tas - tarazy , Qudaı - qazy . Құдай атқан оңалар ,
Аруақ атқан оңалмас . Qudaı atqan ońalar ,
Arýaq atqan ońalmas .
Жаратқанға сенген жаяу қалады . Jaratqanǵa sengen jaıaý qalady . Момынның ісін Құдай жөнге салады. Momynnyń isin Qudaı jónge salady. Құдай тірі еткенді құры етпейді . Qudaı tiri etkendi qury etpeıdi . Құдай бір ұрғанды қос қолдап ұрады . Qudaı bir urǵandy qos qoldap urady . Алланың өзі де рас , сөзі де рас . Allanyń ózi de ras , sózi de ras . Аллаға шек жоқ . Allaǵa shek joq . Шайтан сүйгенді Алла сүймейді . Shaıtan súıgendi Alla súımeıdi . Талап - адамнан , дем - су - Алладан . Talap - adamnan , dem - sý - Alladan . Тамақ - байдан , ажал - Алладан . Tamaq - baıdan , ajal - Alladan . Тәңір жолы - ақ жүрек . Táńir joly - aq júrek . Алла - жалғыз , аты - тоқсан тоғыз . Alla - jalǵyz , aty - toqsan toǵyz . Алланың бір аты - шындық . Allanyń bir aty - shyndyq . Алла асыраған пенде аш болмайды . Alla asyraǵan pende ash bolmaıdy . Әуелі Тәңірі жерге береді ,
Жерге берсе , елге береді .
Елге берсе , ерге береді . Áýeli Táńiri jerge beredi ,
Jerge berse , elge beredi .
Elge berse , erge beredi .
Адамға Алла береді ,
Адамның ниетіне қарай береді . Adamǵa Alla beredi ,
Adamnyń nıetine qaraı beredi .
Алланың берейін деген құлына
Оннан - мұннан құралар , Allanyń bereıin degen qulyna
Onnan - munnan quralar ,
Бермейін деген құлының
Жалғыз тайын ұры алар . Bermeıin degen qulynyń
Jalǵyz taıyn ury alar .
Тәуекел ет те , тас жұт ,
ажалың - Алладан . Táýekel et te , tas jut ,
ajalyń - Alladan .
Құдай салды , көнерміз ,
Аман болсақ , көрерміз . Qudaı saldy , kónermiz ,
Aman bolsaq , kórermiz .
Құдай - бір , Құран - рас . Qudaı - bir , Quran - ras .