Сабасына қарай піскегі,
Мұртына қарай іскегі.
Латын әліпбиінде:
Sabasyna qaraı piskegi,
Murtyna qaraı iskegi.

#Жазмыш туралы