Берекелі жерден мереке кетпейді.
Латын әліпбиінде:
Berekeli jerden mereke ketpeıdi.

#Той туралы