Арсыз болмаса, мал қайда,
Айлакер болмаса, бақ қайда?
Латын әліпбиінде:
Arsyz bolmasa, mal qaıda,
Aılaker bolmasa, baq qaıda?

#Бақыт туралы