Замана зордікі.
Латын әліпбиінде:
Zamana zordiki.

#Замана туралы