Ойхой,дүние серуен,
Адам бір көшкен керуен.
Латын әліпбиінде:
Oıhoı,dúnıe serýen,
Adam bir kóshken kerýen.

#Адам туралы