Мал жоқшысы - малшы,
Ұлпан жоқшысы - аңшы.
Латын әліпбиінде:
Mal joqshysy - malshy,
Ulpan joqshysy - ańshy.

#Кәсіп туралы