Ат жақсысын мақта,
Адам жақсысын жақта.
Латын әліпбиінде:
At jaqsysyn maqta,
Adam jaqsysyn jaqta.

#Адам туралы #Жылқы (ат) туралы