Адам аласы - ішінде,
Мал аласы - сыртында.
Латын әліпбиінде:
Adam alasy - ishinde,
Mal alasy - syrtynda.

#Адам туралы